LEarNS w mojej organizacji

Metodyka LEarNS jest rozwiązaniem uniwersalnym i może być zaimplementowana niemal w każdej organizacji, niezależnie od jej typu, wielkości czy charakterystyki działalności.

Dotychczasowa praktyka wdrożeniowa związana z elementami LEarNS wskazuje wyraźnie, że powodzenie w tym zakresie jest silnie uwarunkowane:

 • pozycją wyjściową związaną z kulturą organizacyjną,
 • przeszłymi doświadczeniami w zakresie rozwoju pracowników,
 • wstępną motywacją pracowników i zaangażowaniem przedstawicieli organizacji w zmianę formuły działania w zakresie prowadzenia działań rozwojowych, zwłaszcza tych powiązanych z realizacją strategii.
Jaka jest skala wdrożenia?
 
LEarNS może być wdrażane w organizacji
 • w większej skali – jako pełne środowisko, w ramach którego szkolenia są silnie łączone z projektami, procesami zmiany i rozwojem strategicznym,
 • w mniejszej skali – jako środowisko odnoszące się do wybranego, zdefiniowanego szkolenia i wzmocnienia jego efektów w miejscu pracy.
 
Proponujemy, aby wdrożenie rozpocząć od mniejszej skali, by członkowie organizacji mogli zrozumieć, w jaki sposób to rozwiązanie funkcjonuje.

Jakie działania podjąć?

 • Zaproś na realizowane wewnętrznie szkolenie LEarNS Basics ważne osoby z perspektywy realizacji szkoleń, rozwoju organizacji. Szkolenie  dostosujemy do potrzeb Twojej organizacji i specyfiki projektu, który zamierzasz wdrożyć.
 • Po jego zakończeniu wspólnie rozważymy, w jakim zakresie jest to rozwiązanie dla organizacji. Uczestnicy, jako kluczowe osoby dla projektu, będą potrafili już rozpoznać gotowość organizacji i planować przyszłe wykorzystanie elementów składowych LEarNS.
 • Jeżeli wspólnie dojdziemy do wniosku, że tak – uczestnicy otrzymają bezpłatnie krótką prezentację, gotową do zaprezentowania kluczowym osobom w organizacji, wyjaśniającą w skrócie wdrożenie metodyki LEarNS. Sugerujemy, aby wybrani uczestnicy szkolenia, zwłaszcza ci, którzy mają kluczowy wpływ na uczenie się w miejscu pracy, spotkali się z zarządem, wprowadzając go w temat budowania i wdrażania środowiska uczenia się w miejscu pracy.
 • Przed spotkaniem skontaktuj się z nami, z chęcią odpowiemy na Twoje wątpliwości i wesprzemy Cię w planowaniu działania.
 • Jeżeli kluczowe osoby w organizacji wykażą zainteresowanie, z chęcią przyjedziemy ponownie, aby pomóc w przygotowaniu wdrożenia, które składa się z kilku etapów.
 
Pierwsze wdrożenie

Ze względu na poprawność wdrożeniową LEarNS proponujemy wybrać dowolne szkolenie merytoryczne, które dopiero będzie realizowane w organizacji. Następnie będzie można przeprowadzić niżej opisane działania. 
 
ETAP WYBORU DIAMENTU LEARNS.

W ramach pierwszego etapu
 • pomożemy wybrać Diament LEarNS (czyli kluczowe osoby biorące udział w procesie przygotowania i wdrożenia środowiska uczenia się w miejscu pracy) i przygotować  jego członków,
 • wspólnie wybierzemy obszar, w ramach którego nastąpi wdrożenie LEarNS,
 • pomożemy przygotować facylitatora  cyklu LEarNS.
 
ETAP OPRACOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU LEARNS.

W ramach drugiego etapu:
 • pomożemy wypracować elementy systemu LEarNS, które powinny zostać wdrożone,
 • pomożemy opracować badanie poziomu kompetencji przed i po zakończeniu szkolenia.
 
ETAP SZKOLENIA I JEGO ZAKOŃCZENIE.

W ramach trzeciego etapu:
 • pomożemy opracować zakres szkolenia w odniesieniu do potrzeb,
 • pomożemy w przygotowaniu uczestników szkolenia w zakresie wprowadzenia do budowania efektywnego środowiska uczenia się w miejscu pracy,
 • przeprowadzimy pierwsze badanie PROMO,
 • pomożemy w przygotowaniu osób odpowiedzialnych za prowadzenie sesji CPL,
 • wspólnie z przedstawicielami organizacji opracujemy harmonogramy uczenia się oraz wybrane elementy systemu KOKPIT,
 • wspólnie z przedstawicielami organizacji będziemy monitorować uruchomienie środowiska uczenia się w miejscu pracy.