Komponenty środowiska uczenia się w miejscu pracy

LEarNS – system efektywnego uczenia się w miejscu pracy tworzy dziesięć komponentów, które niczym obiektyw, soczewka (ang. lens) pozwalają skupić się na realnym uczeniu się, transferze kompetencji do codziennej praktyki wykonywania pracy.

POŁĄCZENIE (WŁĄCZENIE) UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY Z WYMAGANIAMI (POTRZEBAMI) ORGANIZACYJNYMI

01SPR – rozwiązanie to pozwala na silne, realne i adekwatne powiązanie działań rozwojowych, w tym szkoleniowych, ze zmianami lub działaniami strategicznymi wprowadzanymi przez organizację.

02DIAMENT LEarNS – pomaga wyznaczyć role organizacyjne, które wspierają wprowadzenie oraz utrzymanie efektywnego działania systemu uczenia się w miejscu pracy. Część z tych ról odpowiada za zarządzanie i organizowanie uczenia się, inne za bezpośrednie uczenie się, jego przebieg i warunki.

PROJEKTOWANIE UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY

03KLIP – pod tą nazwą kryje się technika ułatwiająca wybór obszarów czy sytuacji, które powinny być przedmiotem szkolenia. W LEarNS dbamy o racjonalizację wyboru obszaru uczenia się, dbając o to, aby nie był on zbyt szeroki.

04SYMPTOMAT – to określenie oznacza wskaźnik po obserwacji, z którego można poznać, że pracownik uczy się. Symptomat jest wskaźnikiem zmiany. Wyróżniamy trzy typy symptomatów, z których dwa bazują na opisach behawioralnych (zachowaniu się pracownika), innych jednak niż w klasycznie wykorzystywanych profilach kompetencyjnych. Trzeci jest opisem cech charakterystycznych, produktu, rozwiązania, które pracownik powinien uzyskać w trakcie działania. 

UCZENIE SIĘ W MIEJSCU PRACY

05UCN – akronim od słów: użyteczny czas nauki. Uczenie się w miejscu pracy wymaga nie tylko wysokojakościowego praktykowania, umożliwiającego doskonalenie nowo nabytych kompetencji, ale również odpowiedniego czasu uczenia się i przerw.

06MIKROSPEKT – oznacza opis, plan ćwiczenia, nauki. W LEarNS przyjmuje się, że ograniczony pracą czas nauki, wyznaczony granicami UCN, powinien być maksymalnie wykorzystany, stąd konieczność opracowania krótkiego planu, opisu wyznaczającego merytoryczny przebieg sesji CPL.

07CPL – precyzuje i wyznacza plan przebiegu konkretnej sesji uczenia się. O ile UCN określa, kiedy sesja powinna być realizowana, a MIKROSPEKT opisuje zawartość merytoryczną, o tyle CPL pozwala prowadzącemu przeprowadzić sprawnie sesję, dbając o połączenie aspektów organizacyjnych, merytorycznych i monitorująco-kontrolnych.

POMIAR I WNIOSKI DOTYCZĄCE UCZENIA SIĘ

08KOKPIT – jest narzędziem pozwalającym na zbieranie i analizowanie danych na temat przebiegu uczenia się przy uwzględnieniu aspektów administracyjno-organizacyjnych i merytorycznych. Pozwala przy tym monitorować postępy w uczeniu się, począwszy od poziomu indywidualnego pracownika, a na działaniu całego systemu uczenia się w miejscu pracy kończąc.

093R – oznacza trzy poziomy reflektowania, rozważania postępów w uczeniu się w miejscu pracy. Wszystkie poziomy (1R, 2R i 3R) pozwalają na budowanie pełnego wglądu w to, jak przebiega nauka. W realizacji 3R wykorzystuje się dane z KOKPIT, pozwalając na tworzenie wniosków na podstawie realnych danych, a nie wyobrażenia. W wypadku większych projektów 3R może być wykorzystane jako narzędzie pozwalające ocenić sprawność i efektywność systemu uczenia się w miejscu pracy.

10PROMO – nie jest elementem merytorycznym, jest badaniem pozwalającym na ustalenie gotowości organizacji do uczenia się w miejscu pracy. W LEarNS badanie to powinno być wykonywane kilkakrotnie, przed uruchomieniem pierwszego wdrożenia. Chociaż może to wydawać się utrudnieniem, kolejne wyniki PROMO pozwalają wyraźnie wskazać czynniki ograniczające rozpoczęcie uczenia się i ustalić, na ile w organizacji można rozpocząć pierwszy projekt LEarNS, a na ile organizacja powinna podjąć działania przygotowawcze.

Obejrzyj film prezentujący komponenty środowiska uczenia się w miejscu pracy w metodyce LEarNS