Materiały do pobrania

Sfery i poziomy uczenia się

Uczenie się w miejscu pracy można przyporządkować do trzech kluczowych wymiarów i być ralizowane na aż siedmiu poziomach. Dowiedz się na jakich!

Dlaczego szkolenia nie działąją?

Można wyróżnić kilka fundamenlalnych przyczyn z powodu, którcyh szkolenia organizaowane w organizacji nie przynoszą oczekiwanych wyników. Dowiedz się, które z nich mogą dotyczyć organizacji, w której pracujesz! 

Środowisko pracy, środowisko uczenia się

Codzienne, efektywne wykonywanie pracy wymaga specyficznych i określonych warunków. Warunki te mogą sprzyjać uczeniu się lub ograniczać je. Użyteczne uczenie się może wymaga innego środowiska. Dowiedz się, z jakich elementów się ono składa!

Wymagania dotyczące budowania środowiska uczenia się w miejscu pracy

Uczenie się w miejscu pracy wymaga organizacji innego środowiska, niż te które sprzyjające pracy. Konieczne jest połączenie trzech grup czynników. Dowiedź się jakich!

Model działania po szkoleniu

Efektywne uczenie się po zakończeniu szkolenia wymaga przyjęcia działania i motywacji do uczenia się. Konieczne jest przy tym utrzymanie specyficznej dynamiki działania. Sprawdź, w jaki sposób ta dynamika powinna się zmeniać!

Analiza gotowości

Nie wszystkie organizacja, a w nich nie wszystkie działy są jednakowo gotowe do rozpoczęcia efektywnego uczenia się w miejscu pracy. Uruchomienie środowiska uczenia się może być w niektórych jednostkach organizacyjnych większego zaangażowania i przemyślania. Sprawdź jakie działania mogą wspierać efektywne rozpoczęcie uczenia się!

Wymiana pomiędzy środowiskiem pracy, a środowiskiem uczenia się

Uczenie się w miejscu pracy można przyporządkować do trzech kluczowych wymiarów i być ralizowane na aż siedmiu poziomach. Dowiedz się na jakich?

Dlaczego szkolenia nie działąją?

Szkolenia lub szerzej działania rozwojowe mogą różnić się znacznie złożonością kompetencji,  będących przedmiotem nauki. Zmienność ta może silnie wpływać na realizację formalnej nauki jak i utrudniać transfer, czyli praktyczne uczenie się poprzez wykorzystywanie kompetencji. W LEarNS proponujemy, aby jeszcze na etapie projektowania nauki formalnej przyjrzeć się złożoności kompetencji i podjąć konieczne działania projektowe związane z transferem. Dowiedz się, jakie z jakimi poziomami złożoności możesz się spotkać!

Wybór obszaru szkolenia

Transfer kompetencji, czyli przeniesienie ich „z sali szkoleniowej” codziennej praktyki wymaga racjonalnego ustalenia granic zarówno samego szkolenia jak i kompetencji. W praktyce obszar edukacji warto rozłożyć na mniejsze części. Dowiedź się w jaki sposób!