W jaki sposób pozbać LEarNS?


Wdrożenie efektywnego środowiska uczenia się w miejscu pracy może na początku wymagać większego, czasowego poziomu zaangażowania, wiedzy oraz zespołu wdrożeniowego, a następnie zarządzającego uczeniem się w miejscu pracy. Nie ma przy tym jednego najlepszego modelu wdrożenia.

Rozważając rozwój kompetencji lub praktyczne uruchomienie uczenia się w miejscu pracy, można wziąć pod uwagę następujące elementy:

l  PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ – Od 19.02.2021 poznawanie LEarNS możesz rozpocząć od samodzielnej lektury „LEarNS – stwórz efektywny system uczenia się w miejscu pracy”. Książkę wydaną przez znane wydawnictwo MT Biznes możesz kupić (w wersji papierowej lub jako e-book) na tej stronie. Lektura pozwoli Ci zrozumieć specyfikę: uczenia się w miejscu pracy, wymagań organizacyjnych i komponentów LEarNS. Na końcu każdego rozdziału znajdziesz zadania pozwalające samodzielnie sprawdzić przyswojoną wiedzę i szerokie studium przypadku obrazujące połączenie teorii z praktyką.

 

l  SZKOLENIE LEarNS Basics – Może okazać się użytecznym rozwiązaniem umożliwiającym zrozumienie, czym jest efektywne uczenie się w miejscu pracy i w jaki sposób działa LEarNS. Ukończenie tego szkolenia pozwoli uczestnikom podjąć decyzję dotycząca dalszych działań, którymi mogą być wybranie roli, którą chcą pełnić w ramach rozwiązania, jakim jest LEarNS.

 

l  SZKOLENIE LEarNS Project – W trakcie tego szkolenia starannie przygotowujemy  menadżerów projektu, których zadaniem jest zarządzanie projektami rozwojowymi w organizacji, która wspiera wdrażanie strategii lub realizację ważnych zmian.

 

l  SZKOLENIE LEarNS Facylitator – Profesjonalne szkolenie przeznaczone dla osób, które mając już pewne doświadczenie zawodowe lub będąc trenerami (wewnętrznymi lub zewnętrznymi), pragną związać karierę zawodową z praktyczną rolą facylitatora LEarNS, czyli osoby, która prowadząc sesje CPL, bezpośrednio, w trakcie cyklu CPL, uczy pracowników nowych kompetencji. Rola taka może być realizowana poprzez facylitatora wewnętrznego lub zewnętrznego, ponieważ facylitator LEarNS to również nowy ciekawy zawód.

Przedstawione wyżej opcje mogą być realizowane zarówno przez indywidualnych uczestników, jak i organizacje, które zamierzają stworzyć środowisko uczenia się w miejscu pracy lub je usprawnić.

Jeżeli organizacja, w której pracujesz, przymierza się do wprowadzania zmian, które mogą wymagać uczenia się czy podnoszenia kompetencji, rozważ spotkanie z naszym konsultantem i działania opisane w sekcji WDROŻENIE.