Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń

Szkolenie LEarNS Basics

LEarNS Basics – jest podstawowym szkoleniem metodycznym wyjaśniającym, w jaki sposób działa metodyka, wyposażającym uczestników w komplet kompetencji dotyczących samej metodyki, jak również jej wdrożenia. W trakcie szkolenia koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z tworzeniem środowiska uczenia się w miejscu pracy, sprzyjającego wdrażaniu zmian w organizacjach, na składowych metodyki, jej charakterystyce i wykorzystaniu w kontekście uczenia się.

W ciągu dwóch dni zostaną omówione:
 • różnice pomiędzy systemem pracy i systemem uczenia się w miejscu pracy,
 • działanie systemu uczenia się w miejscu pracy w zróżnicowanych kulturach,
 • uwarunkowania efektywnego uczenia się,
 • komponenty uczenia się w miejscu pracy LEarNS,
 • relacje pomiędzy komponentami LEarNS i ich wpływ na uczenie się,
 • uwarunkowania organizacji projektu wdrożeniowego LearNS w kontekście operacyjnym, strategicznym, wdrażania zmian oraz w kontekście dominującej kultury organizacyjnej,
 • charakterystyka ról występujących w systemie LEarNS i ich zadań.

Sprawdż szczegóły szkolenia

Szkolenie LEarNS Project

LEarNS Project – jest szkoleniem, które zostało przygotowane z myślą o osobach, które ukończyły szkolenie LEarNS Basics i chcą zaangażować się w zarządzanie projektami rozwojowymi, łączonymi z projektami, zmianami lub działaniami strategicznymi podejmowanymi w organizacji. W takiej roli najbardziej efektywnie mogą działać: przedstawiciele działu personalnego i inne osoby odpowiedzialne za realizację polityki personalnej w zakresie rozwoju, trenerzy wewnętrzni chcący rozszerzyć zakres swojego działania oraz menadżerowie projektów.
 
W ciągu trzech dni skoncentrujemy się na:
 • efektywnym zarządzaniu procesami rozwojowymi i edukacyjnymi w kontekście zmian operacyjnych i strategicznych,
 • fazowym rozwoju organizacji, rutynie i zmianach, jakie w niej zachodzą, kształtujących nawyki organizacyjne oraz kulturę,
 • uczeniu się organizacyjnym i wpływie LEarNS na tworzenie systemu uczenia się,
 • typach zmian organizacyjnych i ich wpływie na uczenie się,
 • projektowaniu uczenia się, towarzyszącego realizacji projektów,
 • wyborze i przygotowaniu osób uczestniczących w procesie uczenia się (Diament LearNS).

Sprawdż szczegóły szkolenia

Szkolenie LEarNS Facylitator

LEarNS Facylitator to szkolenie dla osób, które po ukończeniu LEarNS Basics chcą wcielić się w rolę osoby bezpośrednio wspierającej uczenie się pracowników w miejscu pracy, głównie poprzez przygotowywanie sesji CPL i udział w nich. Będą one również wspierać doskonalenie uczenia się poprzez zastosowanie 3R oraz wprowadzanie danych do systemu KOKPIT, umożliwiającego budowanie statystycznego obrazu nauki. W rolę tę bardzo dobrze mogą się wcielić zarówno trenerzy wewnętrzni, jak i zewnętrzni.

W ciągu dwóch dni skoncentrujemy się na:

 • poprawnym zdefiniowaniu potrzeby biznesowej połączonej z koniecznością uczenia się,
 • metodyce przeprowadzania oceny kompetencji uczestników przed ich rozpoczęciem,
 • opracowaniu symptomatów i mikrospektów,
 • przygotowaniu trenera zewnętrznego do pracy w LEarNS,
 • rozpoczęciu nauki w środowisku pracy,
 • wspieraniu uczenia się w trakcie sesji CPL,
 • wpisywaniu wyników uczenia się w system KOKPIT,
 • wspieraniu uczenia się w trakcie sesji 1R, 2R i 3R.

Sprawdż szczegóły szkolenia