LEarNS Facylitator

Jakie korzyści ze szkolenia LETS Go wynikają dla uczestnika i organizacji?
 

Uczestnictwo w szkoleniu LETS Go umożliwi:

 • podniesienie efektywności szkoleń w Twojej organizacji dzięki pełnej świadomości mechaniki transferu kompetencji ze szkolenia do używania ich w pracy,
 • uniknięcie błędów i pokonanie ograniczeń dla realnego transferu kompetencji w Twojej organizacji,
 • optymalizację budżetów szkoleniowych,
 • optymalizację polityki szkoleniowej poprzez połączenie jej z projektami i strategią Twojej organizacji,
 • podjęcie efektywnych działań wspierających uczestników procesu uczenia się w Twojej organizacji,
 • wspieranie kadry kierowniczej w projektowaniu użytecznych rozwiązań edukacyjnych, powiązanych z projektami i działaniami strategicznymi.
 
Jakie są cele szkolenia LETS Go?
 

Po zakończeniu szkolenia LETS Go:

 • rozpoznasz fazę rozwoju Twojej organizacji, jej gotowość do wdrożenia środowiska edukacyjnego i poziom ufności do wdrożenia LETS® z wykorzystaniem transteoretycznego modelu zmiany,
 • opracujesz przygotowanie zespołu do wdrożenia środowiska uczenia się w pracy,
 • scharakteryzujesz efektywne środowisko uczenia się w miejscu pracy,
 • osadzisz szkolenia w szerszym kontekście rozwoju organizacji poprzez zastosowywanie Racjonalnego Modelu Szkoleń LETS®,
 • zaprojektujesz środowisko uczenia się w organizacji,
 • skonfigurujesz elementy systemu LETS®, w tym:
  • dobierzesz właściwe osoby do projektu rozwojowego w organizacji poprzez zaprojektowanie Rakiety LETS®,
  • opracujesz badanie kompetencji na różnych poziomach z wykorzystaniem Markerów LETS®,
  • zaprojektujesz praktyczny rozwój kompetencji w miejscu pracy z wykorzystaniem Learning Mapping,
  • uzyskasz obraz gotowości zespołu do rozpoczęcia wdrożenia poprzez analizę wyników Macierzy ufności LETS® i zaproponujesz adekwatny plan działania,
  • opracujesz własne Mikroscenariusze LETS® z wykorzystaniem techniki DAT,
  • przeprowadzisz ocenę uczenia się z zastosowaniem Tablic GDSL i działania całego systemu Reflektowania 3R,
 • opracujesz przygotowanie trenera do pracy z metodyką LETS®.
Do kogo adresowane jest szkolenie LETS Fundamentals?
 

Głównymi odbiorcami szkolenia LETS Fundamentals są osoby odpowiedzialne za politykę i realizację szkoleń w organizacjach. Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Jesteśmy przekonani, że szkolenie może być bardzo istotne dla HR business partnerówspecjalistów ds. szkoleńtrenerów, w tym przede wszystkim trenerów wewnętrznych, menedżerów, zwłaszcza średniego szczebla, którzy chcąc odpowiedzialnie przekazać środki na rozwój swoich pracowników i oczekują konkretnych zmian w ich działaniu na stanowiskach pracy.

Do jakiej roli w organizacji przygotowuje to szkolenie?
 • wspierania w opracowaniu rozwiązań edukacyjnych dotyczących uczenia się w miejscu pracy i budowy środowiska edukacyjnego,
 • definiowania potrzeby w zakresie uczenia się w miejscu pracy,
 • wspierania w łączeniu szkoleń z projektami rozwojowymi w organizacji,
 • roli ambasadora uczenia się w miejscu pracy.
Jak prowadzone będzie szkolenie LETS Fundamentals?
 

Przygotowując szkolenie w formule blended learning, bardzo zależało nam, aby łączyło ono trzy kluczowe wymagania:

 • efektywnej dydaktyki,
 • jakości merytorycznej,
 • praktyczności i aplikowalności rozwiązania.

Projektując je zadbaliśmy więc o to, aby efektywnie łączyć wiedzę o metodyce LETS® z ćwiczeniem jej praktycznego wykorzystania, dlatego całe szkolenie oparte jest na rozwiązywaniu problemów i studiach przypadków. Wykorzystamy studia przypadków z naszej praktyki oraz studia przypadków opracowane specjalnie dla uczestników bazując na diagnozie zrealizowanej przed szkoleniem, o których przygotowanie prosimy pracowników przez jego rozpoczęciem.

Dodatkowo w trakcie warsztatu wykorzystujemy metodę projektową. Oznacza to, że nie tylko będzie można przećwiczyć LETS®, ale także zobaczyć w jaki sposób rozwiązanie to działa w odniesieniu do różnych sytuacji edukacyjnych i jaki sposób może być realizowane w odmiennych środowiskach organizacyjnych.

 
Jak wygląda proces szkoleniowy?
 

Etap 1: Przed szkoleniem

 • Oszacujesz obecny poziom zaawansowania Twojej organizacji w praktykę transferu efektów szkoleń do środowiska organizacji za pomocą narzędzia LETS® Test. Diagnoza nastąpi na 1-3 tygodni przed szkoleniem, wówczas otrzymasz dostęp do platformy zdalnego nauczania.
 • Wypełnisz ankietę dotycząca uczestnictwa, co pozwoli nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby.
 • Otrzymasz dostęp na platformie zdalnego nauczania do pakietu materiałów wstępnych, by zapoznać się z nimi przed warsztatem.

Etap 2: W trakcie szkolenia – warsztaty

 • Zrealizujemy szkolenie w oparciu o przyjęte założenia (w celach oraz metodyce) i program.

Etap 3: Po szkoleniu – follow-up i ewaluacja

 • Na szkoleniu poprosimy Cię o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zgodnej z modelem RMS® na platformie zdalnego nauczania.
 • Utrwalimy wiedzę i umiejętności dotyczące wdrażania środowiska edukacyjnego w organizacji za pomocą quizów na platformie zdalnego nauczania.
 • Zaproponujemy Ci przygotowanie podsumowania, które umożliwi Tobie rozważenie wdrożenia środowiska edukacyjnego w Twojej organizacji. Działania te są również realizowane na platformie zdalnego nauczania. Po przesłaniu opracowania trenerzy udzielą do niego informacji zwrotnej.
 • Otrzymasz dostęp do kompletu materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia, w tym zdjęć flipchartów i opracowań grup. Wskazane zostaną też materiały dodatkowe rozszerzające zakres szkolenia oraz rekomendacje dotyczące samodzielnej lektury.
Jaka jest tematyka szkolenia LETS Fundamentals?
 

Lista tematów została bardzo precyzyjnie dobrana do celów szkolenia i metod pracy z celami. Tematyka szkolenia przedstawia się następująco:

MODUŁ 1 – Szkolenie i… po szkoleniu
 • Dlaczego szkolenia nie działają?
 • Jak naprawdę działają organizacje? Rutyny i nawyki organizacyjne.
 • Fazowy rozwój organizacji – przestrzeń i potencjał rozwojowy. Test na fazowy rozwój organizacji DICODIA.
 • Czym jest środowisko uczenia się i jakie jest w mojej organizacji? LETS Test®.
 • Dlaczego uczenie się wymaga zmiany?
MODUŁ 2 – LETS® – wprowadzenie
 • Porównanie środowiska pracy i środowiska uczenia się.
 • Determinanty LETS® – learning capacity i czynniki wpływające na budowanie środowiska uczenia się. OLC Test.
 • Uczenie się w organizacji jako „renawykowanie rutyn”.
 • Duży i mały cykl LETS® – wprowadzenie.
 • RMS Racjonalny Model Szkoleń – szkolenie do zmiany do efektów.
MODUŁ 3 – Transteoretyczny Model Zmiany
 • Zjawisko sztywności organizacyjnej (niskie OLC) i ambiwalencji myślenia pracowników (szczególnie po szkoleniu) – terapeutyczne wsparcie uczenia się.
 • Niedaleko rutynie organizacyjnej do nawyku pracowników.
 • Przejście przez zmianę – Transteoretyczny Model Zmiany.
 • Konfrontacja środowiska pracy ze środowiskiem uczenia się – kto wygrywa?
 • Synteza – TTMZ i LETS – efektywne środowisko zmiany – splecenie w cyklu.
MODUŁ 4 – LETS® zaprojektuj elementy składowe
 • Rakieta – 6 ról w procesie i ich zaangażowanie.
 • Markery – czyli znaczniki postępu. Typy markerów. Opisywanie markerów. Poziomy marketów (po szkoleniu, nauki, stanu docelowego).
 • Learning Mapping – czyli opis i projektowanie uczenia się na stanowisku pracy. Dlaczego uczenie należy opisać w postaci małych kroków? Macierz LM. Technika opisywania uczenia się na stanowisku pracy.
 • Macierz ufności – czy możemy zaczynać? Macierz ufności – budowa. Praca z macierzą – nanoszenie danych. Planowanie działań na bazie wyników wypełnienia macierzy ufności.
 • Mikroscenariusze – czyli sesje uczenia się. Budowa mikroscenariusza. Typy mikroscenariuszy. Przygotowanie mikroscenariuszy na bazie analizy learning mapping.
 • DAT – czyli umieszczenie mikroscenariuszy w kalendarzu. Warunki sprawnej realizacji mikroscenariusza. Kiedy secesje powinny być planowane – algorytm umieszczania. Umieszczanie typów sesji w kalendarzu.
 • Tablice GDSL – czyli pomiar postępów. Co oznacza G-D-S-L? Budowa tablicy GDSL. Trzy grupy wskaźników. Zasada natychmiastowego pomiaru. Wnioskowanie na bazie wyników.
 • Reflektowanie 3R – czyli rozważanie w jaki sposób działa środowisko uczenia się. Dlaczego reflektowanie? Wyniki badań Donalda Schon’a i Roberta Kegan’a. Trzy poziomy reflektowania. Samosabotowanie. Wykorzystanie Tablic GDSL w procesie 3R.
MODUŁ 5 – LETS® – zaprojektuj środowisko uczenia się dla organizacji
 • Etap 1: Potrzeba biznesowa i rakieta LETS®
  • Zdefiniowanie potrzeby biznesowej i miernika dla organizacji.
  • Wstępne przygotowanie organizacji – praca z kluczowymi osobami w organizacji.
  • Wybór „rakiety” i wybór kierownika cyklu LETS®.
  • Wstępne przygotowanie uczestników i szkolenie kierownika cyklu LETS®.
  • RMS – osadzanie szkolenie w szerszym kontekście i wybór obszaru do wdrożenia LETS®.
  • Budowanie markerów.
  • Zaprojektowanie badania oceny kompetencji.
  • Przeprowadzenie badania (M0) oceny kompetencji przed szkoleniem z wykorzystaniem markerów.
 • Etap 2: Zaprojektowanie i stworzenie elementów LETS®
  • Przygotowanie macierzy ufności i analiza możliwości rozpoczęcia.
  • Learning Mapping i opracowanie mikroscenariuszy.
  • Grupowe umieszczanie mikroscenariuszy i tworzenie DAT.
  • Opracowanie Tablic GDSL.
 • Etap 3: Wybór obszaru i realizacja szkolenia
  • Przygotowanie trenera do pracy w LETS®.
  • Ocena kompetencji przed szkoleniem z wykorzystaniem markerów.
  • Realizacja szkolenia w organizacji.
  • Przeprowadzenie badania (M1) oceny kompetencji po szkoleniu z wykorzystaniem markerów.
 • Etap 4: Monitoring
  • Warsztaty inicjujące.
  • Rozpoczęcie nauki w środowisku pracy.
  • Przeprowadzenie badania (M2) oceny kompetencji po szkoleniu z wykorzystaniem markerów.
  • Nanoszenie wyników na Tablice GDSL.
  • Opracowanie scenariusza sesji 3R.
  • Planowanie dalszych działań – typy działań.
  • Realizacja sesji reflektowania z wykorzystaniem 3R.
  • Wykorzystywanie macierzy ufności w sesji 3R.
  • Monitoring wdrożenia LETS® z wykorzystaniem 3R.
Kto będzie prowadził szkolenie LETS Fundamentals?
 

Tomasz Jankowski

Metodyk i certyfikowany projektant e-learning od 15 lat, trener od 20 lat. Z wykształcenia informatyk, ekonomista, absolwent studiów MBA. Projektant ponad 17tys. jednostek e-learningowych, 6tys. wizualizacji i 5tys. interakcji w szkoleniach online. Na co dzień prowadzi firmę e-learningową Notionis.pl i od lat związany jest z Grupą WSB i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Projektant szkoleń, pasjonat koncepcji i modeli, psychologii poznawczej, ludzkiego mózgu i zastosowań technologii internetowych w rozwoju. Projektuje i wdraża rozwiązania e-learning i blended learning dla biznesu i na uczelniach wyższych. Współtwórca, wykładowca i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych online w WSB „Aplikacje internetowe”. Fan prezentacji biznesowych. Od 2004r. współpracuje w roli eksperta lub koordynatora w międzynarodowych projektach e-learningowych z ekspertami z UK, Danii, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Islandii i USA. Szkoli i doradza z zakresu metodyki, narzędzi i technologii związanych z procesami szkoleniowymi. Autor bloga „E-learning – notatki projektanta”.
 

dr Marcin Żółtak

Konsultant rozwoju organizacji (OD), trener, coach, praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji. Specjalizuje się w doradztwie organizacyjnym związanym z całościowym rozwojem i doskonaleniem organizacji. Od 1996 roku pracuje z organizacjami biznesowymi, pozarządowymi i samorządowymi. Uczestniczył w wielu projektach doradczych i szkoleniowych w Polsce, Szwecji, UK, Niemczech, Holandii i Austrii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki w zakresie oligofrenopedagogiki i resocjalizacji. Posiada uprawnienia konsultanta i trenera rozwoju systemów organizacyjnych (HSDI i CSA), coacha ICC oraz psychoterapeuty terapii systemowej. W UK ukończył studia z zakresu wprowadzania zmian w organizacjach i wykorzystania myślenia systemowego w biznesie. Od 2003 wykładowca na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu m.in. z zarządzania kadrami, coachingu, zarządzania zmianą. Założyciel Organization Learning Systems, firmy od kilkunastu lat z powodzeniem wspierającej zarządy i działy HR w rozwoju organizacji. Autor bloga Zmianologia.pl.
Co otrzymasz w cenie szkolenia LETS Fundamentals?
 
Co otrzymasz? - Szkolenie LETS Fundamentals
 
 
 • Profesjonalnie przygotowany proces szkoleniowy w formule blended learning, zawierający 2-dniowe (16 godzin) warsztaty, zaprojektowane w oparciu o diagnozę i analizę grupy, w tym pracę na studiach przypadków grupy szkoleniowej.
 • Otrzymasz bardzo solidną dawkę wiedzy, popartą badaniami naukowymi oraz ponad 15-letnimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian w organizacjach, w których uczenie się stanowiło jeden z kluczowych elementów.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Dostęp do prezentacji trenerów, wspierającej prowadzenie warsztatu, w formie elektronicznej.
 • Możliwość kontaktu z grupą szkoleniową i trenerami w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia za pomocą platformy zdalnego nauczania i forum dyskusyjnego.
 • Plakat z infografiką LETS® objaśniający proces LETS®, by w codziennej pracy dbać o elementy środowiska uczenia się.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia LETS Fundamentals.

Oferta nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.

Gdzie odbędą się szkolenia LETS Fundamentals i w jakich terminach?